תרגום הנהלת חשבונות, מסמכים משפטיים, רפואיים, וטכניים

תרגום משפטי מכל שפה לכל שפה
 • תרגום תעודות, חוזים, מכרזים, מסמכי גירושין, יפוי כח, מסמכי חברה
 • התרגום מתבצע על-ידי משפטנים, עורכי דין, כלכלנים ואנשי שיווק
 • אישורים נוטריונים בכל השפות
 • תרגום משפטי בעל-פה בבתי משפט, בדיונים ובפגישות גישור
 • תרגום סימולטני עם ציוד

 

מאזנים , מכרזים , מסמכים פיננסיים
 • תרגום הנהלת חשבונות אנגלית ורוסית במחירים משתלמים
 

 

תרגום טכני הי-טק ולאו-טק
 • תרגום חוברות הפעלה, מפרטי בנייה וייצור, מאמרים מדע
 • התרגום מתבצע על-ידי מתרגמים מנוסים בעלי השכלה טכנית
 • תרגום הוראות הפעלה לכל שפות האיחות האירופי וארצות אסיה
 • תרגום מפרטי בנייה, כתבי כמויות, תוכנות ואפליקציות
תרגום רפואי מדויק ומבוקר
 • תרגום מסמכי מחלה, חוות דעת רפואית, שאלונים רפואיים, הגשות למשרד הבריאות, אריזות של תרופות ושל תכשירים
 • תרגום מתבצע על-ידי מתרגמים מנוסים בעלי השכלה רפואית
 • התמחות בתרגום טפסים רפואיים לצורכי קליטת רופאים או לביטוח
 • תרגום הגשות של תרופות ותכשירים למשרד הבריאות
 • תרגום בע”פ לביקורי התייעצות
 • תרגום מחקרים רפואיים